KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS

WATERPANORAMA

The Water Panorama is freely accessible till November 25, 2018, daily from 8 am to 5 pm.
Across the train station of Leeuwarden.

Tot 25 november 2018 is het Waterpanorama dagelijks van 8 tot 17 uur vrij toegankelijk.
Tegenover het treinstation van Leeuwarden.

READ MORE ABOUT THE WATER PANORAMA LEES MEER OVER HET WATERPANORAMA

In het Kerend Tij - Waterpanorama representeert de cirkel een maan-dag (een maanklok van gemiddeld 24 uur, 50 minuten en 28 seconden). In Nederland zijn er ongeveer twee getijden per dag. Ongemerkt door velen, twee keer hoog- en laagwater.
Benaderd door Sense of Place, Kaneli & Smit brengen de smaak van de Waddenzee naar Culturele Hoofdstad Leeuwarden, door haar dagelijkse golvende getijdenbewegingen zichtbaar te maken met Waddenzeeklei op een waterig blauwe achtergrond. Dit in een compleet rond panorama van 48 meter omtrek en 3,66 meter hoog. De blauwe achtergrond is geschilderd met een kenmerkende techniek van Kaneli & Smit, ondersteund door 5 internationale kunstacademie-studenten van Minerva Groningen.

Het getijden-Waterpanorama wordt gedragen door het bijzondere ronde houten paviljoen, vormgegeven door Alex van de Beld. Ook soundscape-kunstenaar Tristan Visser, met een compositie van het geluidslandschap van het waddengebied, valt op zijn plek in deze samenwerking.

Op het platform, in het midden van het panorama, sta je op het Wad, kruishoogte op 0 cm NAP en zie je op een gewone dag als vandaag, zonder springvloed of storm, hoe hoog en laag het zeewater komt. Twee keer eb en twee keer vloed tegelijk in een cirkel om je heen.
Zoals de twee dagelijks langstrekkende getijdengolven van vele honderden kilometers lang maar dan horizontaal gecomprimeerd tot 48,8 meter, verticale waterstanden onaangeroerd, werkelijk weergegeven met vette -als goud reflecterende- Waddenzeeklei uit Zwarte Haan.

Getijden maken de Nederlandse kust aantrekkelijk. De maan geeft het ritme aan en klei is niet vies, het glanst als edelmetaal, net als het zeewater maar nog feller. Als het eb is, is het wad naakt. Waddenhuid van klei spiegelt, weerkaatsing laat de horizon verdwijnen, in een ogenblik kom je terecht in oneindigheid.

Vanaf vrijdag 13 april tot 25 november 2018 is het Waterpanorama dagelijks van 8 tot 17 uur vrij toegankelijk.
Locatie: Tegenover het treinstation van Leeuwarden in de binnentuin van het voormalige Aegon-kantoor, waar ook het publiekscentrum van de Culturele Hoofdstad gevestigd is.

https://www.sense-of-place.eu/project/kerend-tij-2-2/

LEES MINDER
In the Turning Tide - Water Panorama, the circle represents a tidal lunar day (a moon clock of 24 hours, 50 minutes and 28 seconds on average). In the Netherlands, there are round about two tides per day. Unnoticed by many, twice high and low sea level.
Approached by Sense of Place, Kaneli & Smit bring the taste of the Wadden Sea to the European Capital of Culture Leeuwarden by visualising its daily undulating tidal movements with Wadden Sea clay on a watery blue background. This is a complete round panorama of 48 meters circumference with the height of 3.66 meters. The blue background is painted with a distinctive technique of Kaneli & Smit, assisted by 5 international art students from Academy Minerva Groningen.

The tidal-Water Panorama is suspended inside the special round wooden pavilion, designed by Alex van de Beld. Soundscape artist Tristan Visser falls perfectly in place in this collaboration with a composition of the soundscape of the Wadden Sea Region, created specifically for this panorama.

On the platform in the middle of the panorama, you stand in the Wadden Sea, crotch-height at 0 cm NAP (Amsterdam Ordnance Datum sea level) and you see, on a normal day just like today - without spring flood or storm, how high and low the sea level reaches during high and low tide. Twice ebb and flow, at the same time, 360° around you.
Like the two elongated daily tidal waves of many hundreds of kilometers, but then horizontally compressed to 48 meters, vertical water-levels untouched, displayed to it's actuality with fat, golden-reflecting Wadden Sea clay from Zwarte Haan.

Tides make Dutch coast attractive. The moon gives the rhythm and clay is not dirty, it shines like precious metal, just like the sea water, but even brighter. When it is ebb, the mud is naked. Clay-skin of the Wadden mirrors, reflection makes the horizon disappear, in the wink of an eye you are in infinity.

The Water Panorama is freely accessible From Friday April 13 to November 25, 2018, daily from 8 am to 5 pm. Location: Across the train station of Leeuwarden, in the courtyard of the former Aegon office, where the public center of the Capital of Culture is located.

https://www.sense-of-place.eu/en/project/kerend-tij-waterpanorama/


READ LESS
A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".