KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS

Pyramid of Dutch Soil Layers/Horizons

Piramide van Nederlandse Bodemlagen


With the Pyramid of Soil Layers we go deeper than our contemporary horizon and we show the soil layers of the Netherlands, the literal foundation of our civilization. In a few meters depth from now to 150,000 years ago - the soil layers (horizons) to a depth of 20 meters, compressed to 5 meters. The artwork makes visible what lies beneath our feet; Geological, archaeological, cultural value and the beauty of a dynamically formed soil by sea, rivers, glaciers, wind, weather and people. The blue tip of this pyramid refers to the sky as well as the high floods of the past.
It is a deeper insight into the origin of the Netherlands, where every layer of soil has once been a horizon. Soil from the Netherlands (boulder clay, podzol, sand, gyttja, peat and clay) is also the actual material with which this pyramid was created.
The artwork is 121 x 121 x 500 cm


Met de Piramide van Bodemlagen gaan wij dieper dan onze hedendaagse horizon en laten wij de grondlagen van Nederland zien, het letterlijke fundament van onze beschaving. In een paar meter diepte van nu naar 150.000 jaar geleden - de grondlagen (horizonten) tot op 20 meter diepte, gecomprimeerd tot 5 meter. Het kunstwerk maakt zichtbaar wat er onder onze voeten ligt; Geologisch, archeologisch, culturele waarde en de schoonheid van een dynamisch gevormde bodem door zee, rivieren, gletsjers, wind, weer en mens. De blauwe punt van deze piramide verwijst zowel naar de lucht als de hoge vloeden van verleden.
Het is een diepere inzicht in het ontstaan van Nederland, waar elke grondlaag ooit een horizon is geweest. Grond van Nederland (keileem, podzol, zand, gyttja, veen en klei) is ook het daadwerkelijke materiaal waarmee deze piramide gecreƫerd is.
Het kunstwerk is 121 x 121 x 500 cmA Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".